Narzędzie Thunderbolt™ 3 aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19385
1/25/2019

Wprowadzenie

Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe kontrolera Thunderbolt™ 3 dla zestaw Intel® NUC NUC8i7HNK i NUC8i7HVK (82).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.3 MB
  • SHA1: D01E32B936F8A156F6EEE571E7253A614A67F9CD

Szczegółowy opis

Celu

To narzędzie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe kontrolera Thunderbolt™ 3 dla zestaw Intel® NUC NUC8i7HNK i NUC8i7HVK.

Co nowego w tej wersji?

  • Udoskonalenia zabezpieczeń

Uwaga

Wersja Thunderbolt™ 3 Oprogramowania sprzętowego dla zestaw Intel® NUC NUC8i7HNK i NUC8i7HVK nie została zaktualizowana. W 33. kwartale 2018 r. został on uznany za wyekspowany w wersji 33. Plik do pobrania zawsze był w wersji 82.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.