Intel® Converged Security and Management Engine Version Detection Tool (Intel® CSMEVDT)

19392
11/2/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera narzędzie do ustalenia, czy na system mają wpływ najnowsze poradniki firmy Intel dotyczące bezpieczeństwa.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 425.6 KB
  • SHA1: AD6E1BDE025FDC58B8C02F279EE2871687E09E03
  • Microsoft Windows*
  • Rozmiar: 2.3 MB
  • SHA1: C2BC032AF4BAA0526C171D6AAD7DE42BE13855A1

Szczegółowy opis

Celu

Intel® Converged Security and Management Engine Version Detection Tool (Intel® CSMEVDT) pomaga w wykrywaniu słabych punktów bezpieczeństwa opisanych w najnowszych poradnikach firmy Intel dotyczących bezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć poniżej. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z narzędzi znajdują się w podręczniku użytkownika zawartym w każdym pliku do pobrania.

CSME_Version_Detection_Tool_Windows.zip: Dla użytkowników systemu Windows*

Ten plik do pobrania zawiera dwie wersje narzędzia:

  • Pierwsza wersja to interaktywne narzędzie GUI, które wykrywa szczegóły sprzętu i oprogramowania urządzenia i zapewnia ocenę ryzyka. Ta wersja jest zalecana do lokalnej oceny systemu.
  • Druga wersja narzędzia to plik wykonywalny na konsoli, który zapisuje informacje o wykrywaniu w rejestrze Windows i/lub pliku XML. Ta wersja jest wygodniejsza dla administratorów IT, którzy nie chcą przeprowadzać masowych odkryć na wielu maszynach, aby znaleźć systemy ukierunkowane na aktualizacje oprogramowania sprzętowego.

CSME_Version_Detection_Tool_Linux.platforma.gz: Dla użytkowników systemu Linux*

Wersja narzędzia to plik wykonywalny w wierszu poleceń, który wyświetli ocenę ryzyka testowanego systemu.

Powiązany temat

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.