Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) do intel® nuc

19408
4/2/2019

Wprowadzenie

Zawiera informacje na temat Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dla produktów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 176.3 KB
  • SHA1: 534260A785533E539C2FA777D15F7E8E184A2BE1

Szczegółowy opis

Celu

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) to zestaw instrukcji zwiększających bezpieczeństwo kodu i danych aplikacji, które zapewniają większą ochronę przed ujawnieniem lub modyfikacją. Programiści mogą przenosić wrażliwe informacje do enklaw, które są obszarami wykonywania w pamięci o większej ochronie zabezpieczeń.

Wersja systemu Windows® 10, z której korzystasz, określi sposób nabycia Intel® SGX oprogramowania.

W przypadku systemu Windows 10 RS3 (wersja 1709) i nowszych:

Aktualizacja Windows automatycznie dostarczy sterownik.

Aby ustalić, czy jest on zainstalowany na Twoim systemie, kliknij ten link: https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-r-software-guard-extensions-activation-app/9n4tv0sxlnmt

Więcej informacji na temat procesu instalacji można znaleźć w podręczniku instalacji Intel® SGX .

W przypadku systemu Windows 10 RS2 (wersja 1703) i wcześniejszych:

Kliknij to łącze, aby pobrać instalator: https://software.intel.com/en-us/sgx-sdk/download (wymagana jest rejestracja).

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.