Oprogramowanie mikroukładu Intel® nuc8i7IN, NUC8i5IN

19415
4/19/2019

Wprowadzenie

Oprogramowanie mikroukładu Intel® do zestaw Intel® NUC NUC8i7INH i NUC8i5INH

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 5.4 MB
  • SHA1: 9A457B22FBCDE7CB4CDCCA29D7C5419C070D9312

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania instaluje Oprogramowanie mikroukładu Intel® komputerów Intel® NUC NUC8i7INH i NUC8i5INH

Przed instalacją innych sterowników należy najpierw zainstalować to oprogramowanie po instalacji systemu operacyjnego Windows*. To działanie gwarantuje, że system Windows rozpoznaje wszystkie komponenty chipsetu. Jeśli system operacyjny nie może zidentyfikować wszystkich komponentów chipsetu, mogą wystąpić następujące problemy:

  • Żółte znaki zapytania w Menedżerze urządzeń
  • Nieznany sprzęt w Menedżerze urządzeń

Uwaga

Po zainstalowaniu Oprogramowanie mikroukładu Intel na komputerze Intel NUC nie ma potrzeby aktualizacji do nowszej wersji.

Wersja oprogramowania w Menedżerze urządzeń: 10.1.15.5
Wersja oprogramowania w Panelu kontrolnym (aplikacje i funkcje): 10.1.17861.8101

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.