Sterownik czytnika kart Realtek* dla 64-bitowego systemu Windows® 10 dla produktów Intel® NUC6CAYH i NUC6CAYS

19417
4/29/2019

Wprowadzenie

Instaluje sterownik czytnika kart Realtek* dla systemu Windows® 10 dla produktów Intel® NUC6CAYH i NUC6CAYS

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 12 MB
  • SHA1: 08F5468B2A86CEE5A5A041B6A9B59A99F305EBE4

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik czytnika kart Realtek* dla 64-bitowego systemu Windows® 10 dla produktów Intel® NUC6CAYH i NUC6CAYS

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.