Thunderbolt™ 3 starszy sterownik dla systemu Windows® 10 dla intel® nuc

19421
2/22/2019

Wprowadzenie

Instaluje sterownik magistrali Thunderbolt™ dla produktów Intel® NUC za pomocą systemu Windows® 10.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 6 MB
  • SHA1: 2CB25C68D6C3D0B5954AD83BD61E4AA38AD285EC

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik magistrali Thunderbolt™ dla produktów Intel® NUC z Thunderbolt za pomocą systemu Windows® 10. Ten sterownik jest wymagany, jeśli planujesz podłączyć Thunderbolt urządzenia.

Uwaga

Podczas uruchamiania instalatora musisz mieć podłączone urządzenie Thunderbolt.

Obsługiwane systemy operacyjne

  • Microsoft Windows 10-64 — kwiecień 2018 aktualizacja 1803 (RS4)

Co nowego w tej wersji?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji sterownika.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.