Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WFTF dla UEFI

19426
5/1/2019

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WFTF dla UEFI.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 34.7 MB
  • SHA1: 63C613808029DB3D4E1FAE73D9F64141961F14D3

Szczegółowy opis

Przegląd

Firma Intel gorąco zaleca zapoznanie się w całości z ReadMe_&_Update_SUP.txt przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzenie, czy Twój system spełnia udokumentowane wymagania, zapewni pomyślną aktualizację i zapewni niezawodną funkcjonalność systemu po zakończeniu aktualizacji.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym:

System BIOS — BIOS: X104: zawiera BIOS-SE5C620.86B.01.00.0104, FPKSI-3.50, ME-04.00.04.294
BMC — X0114: 1.43.00000104
FRUSDR – 1,45

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

SYSFWUPDT_V14_1_Build2
FWPIAUPD_v14_1_Build12
FRUSDR_V14_1_Build11

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.