Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless i sterowniki karty Sieci bezprzewodowej Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

19430
5/21/2019

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera najnowsze Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless i sterowniki dostępne dla technologii Intel® Dual Band Wireless-AC 3160.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 181.4 MB
 • SHA1: B7938CA268B635A5753659841878E127B3694819
 • Windows 10, 32-bit*
 • Rozmiar: 152.6 MB
 • SHA1: 039E77CDE297209F5F3393275EE4EC39E1153896

Szczegółowy opis

Ostrzeżenie

Klient firmy Firmy Firm Firmy Firmy Firm Firmy Firm sekwoja, ponieważ dotyczy produktów o "wyeksualnej wersji", może zawierać luki w zabezpieczeniach. Firma Intel nie zamierza oferować aktualizacji w celu łagodzenia zagrożeń bezpieczeństwa w tym Oprogramowaniu, niezależnie od tego, czy jest obecnie znane, czy wykryte w przyszłości. OPROGRAMOWANIE TO JEST DOSTARCZANE "W STANIE OBECNYM" BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEODŚWIETLINIA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie przejmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstów, kart graficznych, łączy lub innych elementów oprogramowania.

Celu

Tutaj możesz pobrać najnowsze Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless i sterowniki dostępne dla karty Intel® Dual Band Wireless-AC 3160.

Obsługa systemu operacyjnego i wersje

 • Windows® 10:
  Wersja PROSet = 21.10.1
  Wersja sterownika = 18.33.17.1

Ważne informacje: sterowniki sieci Wi-Fi i Bluetooth dla systemów operacyjnych Windows 7*, Windows 8* i Windows 8.1* nie są już dostępne dla produktów z rodziny Intel® Wireless 3160, 7260 i 7265 (Rev.C).

Uwaga:
Wersja PROSet to numer wersji, który znajdziesz w menu Programy, funkcje i aplikacje i funkcje.

Wersja sterownika to numer wersji, który znajdziesz na liście w Menedżerze urządzeń.

Który plik wybrać

 • WiFi_21.10.1_PROSet64_Win10.exe:dla systemu Windows® 10(wersja 64-bitowa)
 • WiFi_21.10.1_PROSet32_Win10.exe:dla systemu Windows® 10,32-bitowego

Jak zainstalować

 1. Pobierz plik do folderu na swoim komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie plik, by rozpocząć instalację.

Informacje o sterownikach i oprogramowaniu Intel®

Zalecamy skontaktowanie się z producentem twojego systemu przed instalacją naszego oprogramowania lub sterowników, ponieważ mogą one dostarczyć oprogramowanie lub sterowniki skonfigurowane specjalnie dla Twojego systemu.

Zobacz listę stron internetowych pomocy technicznej dla producentów komputerów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.