Narzędzie Intel® VCUST

19434
6/27/2019

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie Intel® VCUST dla produktów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 980.2 KB
  • SHA1: EC5B044E9DBA3B568E41EBF16B1ADCD5752048BB

Szczegółowy opis

Celu

Intel ®VCUST to narzędzie wiersza poleceń, które zaprojektowane jest z myślą o wspomaganiu integratorów (którzy zazwyczaj pracują w środowisku produkcyjnym lub korporacyjnym) w procesie dostosowywania BIOS/SMBIOS, wstrzykiwania klucza produktu dla systemu Windows* (aktywacja OEM 3.0, OA3) produktów Intel® NUC.

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows® 10
System WinPE*
Jest on przeznaczony dla 64-bitowych systemów Windows.

UWAGA: VCUST musi być uruchomiony w uprawnieniach administratora.

Narzędzie Intel® VCUST jest obsługiwane tylko przez produkty oparte na visual bios. Jeśli Twój Intel® NUC nie znajduje się na poniższej liście produktów, pobierz i użyj® w zamian narzędzi Intel® AptioV Integrator.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.