Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet (wszystkie obsługiwane systemy operacyjnie)

19435
7/14/2020

Wprowadzenie

Pliki do pobrania Intel® Ethernet Port Configuration Tool (wszystkie obsługiwane systemy operacyjnych).

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 9 MB
 • SHA1: A02EF3BF2EE74B5148D786E9C87B6B2B450975EC

Szczegółowy opis

Przegląd

Intel® Ethernet Port Configuration Tool (EPCT) to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia użytkownikom zmianę typu połączenia urządzenia. Obsługiwane typy są zdefiniowane w NVM karty sieciowej. To narzędzie wyświetla tylko urządzenia, które
potencjalnie obsługiwać rekonfigurację.

UWAGA: Aby zastosować zmiany konfiguracji, należy natychmiast ponownie uruchomić komputer. W systemach z technologią Oracle* Solaris* 11 należy ponownie uruchomić komputer, a nie dokonywać szybkiego ponownego uruchamiania.

Obsługiwane systemy operacyjne

 • Microsoft Windows Server* 2012 i nowsze
 • Jądro Systemu Linux* 3.x/4.x i późniejsze wersja
 • Red Hat* Enterprise Linux* 6.10 i późniejsze wersja
 • SUSE* Linux* Enterprise Server 12 SP4 i późniejsze sterowniki
 • UEFI 2.3 i nowsze
 • Oracle* Solaris* 11
 • VMWare* ESXi* 6.0 i nowsze
 • FreeBSD* 12 i nowsze

Uwaga: W systemach z systemem Linux, FreeBSD, Solaris lub ESXi sterownik podstawowy musi być
obecny dla EPCT, aby prawidłowo działać.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.