Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet (wszystkie obsługiwane systemy operacyjnie)

19435
10/18/2021

Wprowadzenie

Pobierz narzędzie do konfiguracji portów Ethernet (wszystkie obsługiwane systemy operacyjne).

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 10 MB
  • SHA1: E72C0439E743C01E7E428E8F76C0C880C0651EC1

Szczegółowy opis

Przegląd

Ethernet Port Configuration Tool (EPCT) to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia użytkownikom zmianę typu połączenia urządzenia. Obsługiwane typy są zdefiniowane w NVM karty sieciowej. To narzędzie wyświetla tylko urządzenia, które
potencjalnie obsługiwać rekonfigurację.

UWAGA: Aby zastosować zmiany konfiguracji, należy natychmiast ponownie uruchomić komputer. W systemach z technologią Oracle* Solaris* 11 należy ponownie uruchomić komputer, a nie dokonywać szybkiego ponownego uruchamiania.

Obsługiwane systemy operacyjne

  • Microsoft Windows Server*
  • Jądro systemu Linux*
  • Red Hat* Enterprise Linux*
  • Serwer SUSE* Linux* Enterprise Server
  • UEFI
  • Oracle* Solaris*
  • VMWare* ESXi*
  • FreeBSD*

Uwagi: W systemach z systemem Linux, FreeBSD, Solaris lub ESXi sterownik podstawowy musi być obecny, aby EPCT działał prawidłowo.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.