Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — Windows*

19436
7/1/2019

Wprowadzenie

Pobierz za Intel® Ethernet Port Configuration Tool — Windows* (1.34.4.1).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 1.3 MB
  • SHA1: 281FFDA291488A1C663494FF3BF82C2A1674EFB1

Szczegółowy opis

Przegląd
Intel® Ethernet Port Configuration Tool to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia zmianę typu połączenia urządzenia. Obsługiwane typy są zdefiniowane w NVM karty sieciowej. To narzędzie wyświetla tylko urządzenia, które
potencjalnie obsługiwać rekonfigurację.

Uwaga: Aby zastosować zmiany konfiguracji, należy ponownie uruchomić komputer. W systemach z technologią Oracle* Solaris* 11 należy ponownie uruchomić komputer, a nie dokonywać szybkiego ponownego uruchamiania.

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows Server* 2008 R2 i późniejsze wersje
Windows PE 6 i nowsze
Jądro Systemu Linux* 3.x/4.x i późniejsze wersja
Red Hat* Enterprise Linux* 6.10 i późniejsze wersja
SUSE* Linux* Enterprise Server 12 SP4 i późniejsze sterowniki
UEFI 2.3 i nowsze
Oracle* Solaris* 11
VMware* ESXi* 5.5 i nowsze
FreeBSD* 12 i nowsze

Uwaga: W systemach z systemem Linux, FreeBSD, Solaris lub ESXi sterownik podstawowy musi być obecny, aby narzędzie konfiguracyjne Intel® Ethernet Port działało prawidłowo.

Masz problem z pobraniem?

Automatycznie wykryj i zaktualizuj swoje sterowniki i oprogramowanie za pomocą Intel® Driver & Support Assistant.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.