Karta Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Dynamiczna personalizacja urządzenia: Radio Fronthaul 4G

19442
12/17/2021

Wprowadzenie

Dynamiczna personalizacja urządzeń z kartami Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710: Radio Fronthaul 4G demonstruje fronthaul radiowy do klasyfikacji protokołu 4G.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 151.5 KB
  • SHA1: 43A0B11AECDEA37E67DD13A3C68DD748A6C02BE0

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji analizatora na kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 w Twoim systemie. Zawiera plik pakietu binarnego .pkg i plik sumy kontrolnej dla pliku .pkg.

Ograniczenia i wymagania wstępne

Ten pakiet należy używać tylko w kartach firmowych Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 z oprogramowaniem sprzętowym wersji 6.01 i późniejszej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą OEM, aby uzyskać odpowiedni pakiet.

NIE

  • Wyłącz komputer podczas pobierania pakietu do karty sieciowej.
  • Usuń kartę sieciową przed zakończeniem pobierania pakietu.
  • Przerwanie pobierania pakietu do karty sieciowej w inny sposób.

Może to sprawić, że Twoje urządzenie stanie się bezużyteczne i będzie wymagać resetowania urządzenia.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.