Karty Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Dynamiczna personalizacja urządzeń: Multicast IPv4

19443
12/17/2021

Wprowadzenie

Dynamiczna personalizacja urządzeń Intel® Ethernet Controller karty Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710: technologia IPv4 Multicast tworzy multicast PCTYPE 30.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 148.3 KB
  • SHA1: B743F767C0ADB084D82AA69977686A775ECDEA32

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji analizatora na kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 w Twoim systemie. Zawiera plik pakietu binarnego .pkg i plik sumy kontrolnej dla pliku .pkg. Profil IPv4 Multicast może być użyty w celu zwiększenia wydajności i zoptymalizowanego wykorzystania rdzenia dla funkcji sieci wirtualnej, które kompleksowo przetwarzają ruch multicast IPv4 wymagający ruchu

z przepływami multicast i unicast IPv4.

Ograniczenia i wymagania wstępne

Ten pakiet należy stosować wyłącznie w przypadku Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710

markowe karty sieciowe, począwszy od oprogramowania sprzętowego 6.01.

Skontaktuj się ze swoim dostawcą OEM, aby uzyskać odpowiedni pakiet.

NIE

  • Wyłącz komputer podczas pobierania pakietu do karty sieciowej.
  • Usuń kartę sieciową przed zakończeniem pobierania pakietu.
  • Przerwanie pobierania pakietu do karty sieciowej w inny sposób.

Może to sprawić, że Twoje urządzenie stanie się bezużyteczne i będzie wymagać resetowania urządzenia.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.