Dynamiczna personalizacja urządzeń Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710: MPLSoGRE/MPLSoUDP

19444
7/16/2021

Wprowadzenie

Zapewnia dynamiczną personalizację urządzeń Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710: MPLSoGRE/MPLSoUDP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 136.9 KB
  • SHA1: 11657A63FB5B6621ECBC4750C4559234CEA497D9

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji analizatora na kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 w Twoim systemie. Zawiera plik pakietu binarnego .pkg i plik sumy kontrolnej dla pliku .pkg. MPLS łączy się z istniejącym routerem, a profil MPLS może sprawdzić nagłówek tuneli, aby ruch mógł zostać przekierowany do wielu kolejek, które później mogą zostać przetworzone przez wiele rdzeni.

Profil MPLS umożliwia klasyfikację MPLSoGRE/MPLSoUDP dla tuneli MPLS z głowicą klatek Ethernet.

Ograniczenia i wymagania wstępne

Ten pakiet powinien być stosowany wyłącznie w kartach markowych Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710, począwszy od oprogramowania sprzętowego 6.01. Skontaktuj się ze swoim dostawcą OEM, aby uzyskać odpowiedni pakiet.

NIE

  • Wyłącz komputer podczas pobierania pakietu do karty sieciowej.
  • Usuń kartę sieciową przed zakończeniem pobierania pakietu.
  • Przerwanie pobierania pakietu do karty sieciowej w inny sposób.

Może to sprawić, że Twoje urządzenie stanie się bezużyteczne i będzie wymagać resetowania urządzenia.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.