Dynamiczna personalizacja urządzeń Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710: L2TPv3

19445
12/17/2021

Wprowadzenie

Dynamiczna personalizacja urządzeń kart Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710: profil L2TPv3 umożliwia klasyfikację pakietów L2TPv3 przez IP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 149.7 KB
  • SHA1: FCAB322B07C8C3FAA243E8E0349B85E2188B9C16

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji analizatora na kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 w Twoim systemie. Zawiera plik pakietu binarnego .pkg i plik sumy kontrolnej dla pliku .pkg. Profil DDP zawiera wykres analizy analizatora X710/XXV710/XL710 dla L2TPv3 przez protokoły IPv4 i IPv6.

Profil L2TPv3 umożliwia klasyfikację pakietów L2TPv3 przez IP. Pole ID sesji L2TPv3 wyodrębnione jako klucz tuneli. Zestaw wejściowy hash korzysta wyłącznie z identyfikatora sesji. Zestaw wejściowy przełącznika Flow Director nie jest skonfigurowany.

Ograniczenia i wymagania wstępne

Ten pakiet powinien być wykorzystywany wyłącznie w markowych kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710, począwszy od oprogramowania sprzętowego 6.01. Skontaktuj się ze swoim dostawcą OEM, aby uzyskać odpowiedni pakiet.

NIE:

  • Wyłącz komputer podczas pobierania pakietu do karty sieciowej.
  • Usuń kartę sieciową przed zakończeniem pobierania pakietu.
  • Przerwanie pobierania pakietu do karty sieciowej w inny sposób.

Może to sprawić, że Twoje urządzenie stanie się bezużyteczne i będzie wymagać resetowania urządzenia.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.