Narzędzie Intel® NUC Watchdog Timer

19446
10/19/2022

Wprowadzenie

Dostarcza narzędzie Intel® NUC Watchdog Timer i sterownik.

Szczegółowy opis

Intel® Watchdog Timer Utility została zastąpiona przez Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS).

Aplikacja NPSS obsługuje nowe możliwości, a także funkcję Watchdog Timer. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z listą produktów i przewodnikiem użytkownika w npss .

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.