Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

19449
3/13/2023

Wprowadzenie

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) 1.10.0

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Windows 10X family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 85.3 MB
  • SHA1: 4391C16749288212FC0B3AD27A5F8804F0A6A94A

Szczegółowy opis

Oprogramowanie Intel® ® Endpoint Management Assistant (Intel® ® EMA) umożliwia zdalne i bezpieczne zarządzanie urządzeniami Intel® ® Active Management Technology (Intel® AMT) poza zaporą sieciową za pośrednictwem chmury w znanych sieciach Wi-Fi. Intel® EMA opiera się na chmurze, zapewniając zarówno w paśmie, jak i poza nim korzystanie z agenta w systemie operacyjnym dla dowolnych platform Microsoft Windows 10. Obsługiwane na wszystkich systemach z technologią Intel® ® AMT 11.8.79 lub nowszej.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.