Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

19449
11/23/2021

Wprowadzenie

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) 1.6.0

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 90.5 MB
  • SHA1: 095B94F316B8C762E6D714AC8EF5E9799264FD94

Szczegółowy opis

Oprogramowanie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) umożliwia zdalne i bezpieczne zarządzanie urządzeniami Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) poza zaporą za pośrednictwem chmury w znanych sieciach Wi-Fi. Intel® EMA jest oparta na chmurze, zapewniając zarówno w paśmie, jak i poza pasmem przy użyciu agenta w systemie operacyjnym dla dowolnej platformy Microsoft Windows 10. Obsługiwane we wszystkich systemach z technologią Intel® AMT 11.8 lub nowszym.

Uwaga: Windows 7 jest obsługiwany tylko w systemach Intel AMT 11.8 i nie będzie już obsługiwany po wydaniu Intel AMT 16

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.