Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

19449
5/16/2022

Wprowadzenie

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) 1.7.1.0

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 83 MB
  • SHA1: 3BCDE6C6877C896C73542A612B259476C759A98B

Szczegółowy opis

Oprogramowanie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) umożliwia zdalne i bezpieczne zarządzanie urządzeniami Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) poza zaporą sieciową za pośrednictwem chmury w znanych sieciach Wi-Fi. Intel® EMA jest oparty na chmurze, zapewniając zarówno w paśmie, jak i poza nim korzystanie z agenta w systemie operacyjnym na dowolnej platformie Microsoft Windows® 10. Obsługiwane we wszystkich systemach z Intel® AMT wersji 12.0 lub wyższej.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.