Narzędzie do wykrywania Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME) dla starszych systemów

19451
9/4/2019

Wprowadzenie

Narzędzie do oceny podatności na luki w zabezpieczeniach Intel SA-00086 w systemach z procesorami Intel® drugiej generacji – Core™ szóstej generacji (wersje ME 6.x-10.x)

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • Rozmiar: 1.8 MB
 • SHA1: 05A2956EE722E7AEC7E0D45C09839C0740BC3456
 • Linux*
 • Rozmiar: 789.4 KB
 • SHA1: 25BCEA4C44C1F795C83353C16568BDA6067F430C

Szczegółowy opis

Celu

Narzędzie do wykrywania Intel CSME dla starszych systemów umożliwia lokalnym użytkownikom lub administratorom IT ustalenie, czy system z Intel® Management Engine oprogramowaniem sprzętowym w wersji od 6.x do 10.x jest podatny na luki udokumentowane w poradniku bezpieczeństwa firmy Intel- SA-000086. Umożliwia określenie wersji aparatu dla Intel® Management Engine lub aparatu dla zbieżnego bezpieczeństwa i zarządzania aktualnie uruchomionego w Twoim systemie.

WAŻNE: to narzędzie działa tylko na systemach obsługujących Intel® Management Engine 6.x-10.x (zwykle występujące w systemach z procesorem Intel® Core™ drugiej i piątej generacji). Więcej informacji można znaleźć poniżej. Jeśli Twój system ma nowszy procesor lub ME w wersji 11.x lub wyższej, możesz skorzystać ze standardowego narzędzia do wykrywania Intel CSME.

CSME_Detection_Tool_Legacy_Windows.zip: Dla użytkowników systemu Windows*

Ten plik do pobrania zawiera dwie wersje narzędzia:

  • Pierwsza wersja to interaktywne narzędzie GUI, które wykrywa szczegóły sprzętu i oprogramowania urządzenia i zapewnia ocenę ryzyka. Ta wersja jest zalecana do lokalnej oceny systemu.
  • Druga wersja narzędzia to plik wykonywalny na konsoli, który zapisuje informacje o wykrywaniu w rejestrze Windows* i/lub pliku XML. Ta wersja jest wygodniejsza dla administratorów IT, którzy nie chcą przeprowadzać masowych odkryć na wielu maszynach, aby znaleźć systemy ukierunkowane na aktualizacje oprogramowania sprzętowego.

CSME_Detection_Tool_Legacy_Linux.e. gz: Dla użytkowników systemu Linux*

  • Wersja narzędzia w systemie Linux to plik wykonywalny w wierszu poleceń, który wyświetli ocenę ryzyka testowego systemu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.