Narzędzie Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME) dla starszych systemów

19451
9/4/2019

Wprowadzenie

Narzędzie do oceny podatności na lukę Intel SA-00086 w systemach z procesorami Intel® 2nd Gen - 6th Gen Core (ME w wersji 6.x-10.x)

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • Rozmiar: 1.8 MB
 • SHA1: 05A2956EE722E7AEC7E0D45C09839C0740BC3456
 • Linux*
 • Rozmiar: 789.4 KB
 • SHA1: 25BCEA4C44C1F795C83353C16568BDA6067F430C

Szczegółowy opis

Cel

Narzędzie Intel CSME Detection Tool for Legacy Systems umożliwia użytkownikom lokalnym lub administratorowi IT określenie, czy system z oprogramowaniem układowym Intel® Management Engine w wersjach od 6.x do 10.x jest narażony na exploit udokumentowany w dokumencie Intel Security Advisory Intel-SA-000086. Umożliwia określenie wersji aparatu Zarządzania Intel® lub Konwergentnego aparatu zabezpieczeń i zarządzania aktualnie uruchomionego w systemie.

WAŻNE: To narzędzie działa tylko w systemach z procesorem Intel® Management Engine 6.x-10.x (zwykle spotykanym w systemach z procesorem Intel 2nd-5th Gen Core). Przeczytaj poniżej, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli system jest wyposażony w nowszy procesor lub ME w wersji 11.x lub nowszej, można użyć standardowego narzędzia Intel CSME Detection Tool.

CSME_Detection_Tool_Legacy_Windows.zip: Dla użytkowników systemu Windows*

Ten plik do pobrania zawiera dwie wersje narzędzia:

  • Pierwsza wersja to interaktywne narzędzie GUI, które odkrywa szczegóły sprzętowe i programowe urządzenia oraz zapewnia ocenę ryzyka. Ta wersja jest zalecana do lokalnej oceny systemu.
  • Druga wersja narzędzia to plik wykonywalny konsoli, który zapisuje informacje o odnajdowaniu w rejestrze systemu Windows* i/lub w pliku XML. Ta wersja jest wygodniejsza dla administratorów IT, którzy chcą przeprowadzić zbiorcze wykrywanie na wielu komputerach, aby znaleźć systemy docelowe dla aktualizacji oprogramowania układowego.

CSME_Detection_Tool_Legacy_Linux.tar.gz: Dla użytkowników systemu Linux*

  • Wersja narzędzia dla systemu Linux jest plikiem wykonywalnym wiersza polecenia, który wyświetli ocenę ryzyka dla testowanego systemu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.