Aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny System serwerowy Intel® S9200WK (FSUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

19457
9/12/2019

Wprowadzenie

Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK. (0.22)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 19.4 MB
  • SHA1: 3B86F82580E2BA2C9EACD2053B33FC4D8957F774

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz środowiska wykonawczym Windows* Preboot.

Celu

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

  • Wersja pliku SDR: 0.22
  • Wersja pliku fru płyty bazowej: 0,05
  • Wersja głównego pliku konfiguracyjnego: 0.22
  • Wersja ładowarki FRUSDR: 14.1, kompilacja 16

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Notatki

Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą kompilacji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1 14 lub nowszej.

Zapoznaj się z następującymi przewodnikami instalacyjnymi systemu operacyjnego P1, aby obejść problem sterownika P2A ASPEED:

  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1.00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1.00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.