Aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny System serwerowy Intel® S9200WK (FSUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

19457
4/7/2022

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 80.1 MB
 • SHA1: DB8729E73A8ABEC4CB03B7685057398D4C5D2D3A

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz środowiska preboot Execution Environment dla systemu Windows*.

Celu

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS — 22.01.0098
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.601
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.88.6999d21a
  • Uwaga: Począwszy od BMC 2.48.ce3e3bd2 wdraża nowe zasady zabezpieczeń dotyczące złożoności hasła, zapoznaj się z TA-1161 , aby uzyskać więcej informacji.
 • FRUSDR – 0,35

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Notatki

Począwszy od BMC BMC w wersji 2.21, kiedy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKICH" w BMC EWS, BMC i FRUSDR nie mogą zostać zaktualizowane/obniżone w oparciu o oczekiwane zachowanie. Aktualizacje nadal można wykonać za pomocą Redfish lub BMC EWS.

Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów.

Zacznij od BMC w wer. 1.89, domyślnie BMC umożliwia jedynie ci szyk pakiet 17, aby z niego korzystać, musisz dodać "-C 17" w poleceniu ipmitool.

Zacznij od BMC w wersji 2.21, gdy tryb sterowania KCS jest ograniczony i odmawiamy wszelkiego trybu, procesor BMC EWS i strona DIMM wyświetla puste lub ostatnie DC na informacjach o konfiguracji.

Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą kompilacji 14 lub nowszej wersji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1 .

Zapoznaj się z następującymi przewodnikami instalacyjnymi systemu operacyjnego P1, aby obejść problem sterownika P2A ASPEED:

 • RHEL73_InstallationGuide_Rev1.00
 • SLES12_InstallationGuide_Rev1.00
 • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.