Pakiet aktualizacji systemu UEFI dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK (SUP)

19458
9/12/2019

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK dla UEFI. (2X010062)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 26.6 MB
 • SHA1: 944CA1615DB2E6ABE000C7D7858B1BAE04FB1C28

Szczegółowy opis

Przegląd

Firma Intel gorąco zaleca przeczytanie pliku ReadMe_&_Update_Instructions-WKP.txt w całości przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzanie, czy system spełnia udokumentowane wymagania, gwarantuje pomyślną aktualizację i zapewnia najbardziej niezawodną funkcjonalność systemu po zakończeniu aktualizacji.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS: 2X010062
 • Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.03.03.260
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC: Purley_2.21.3b847efd
 • FRUSDR: S9200WK_0.22_FRUSDR

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

 • iFlash32_V14_1_Build13_V14_0_Build13
 • FWPIAUPD_v14_1_Build13_v14_0_Build10
 • FRUSDR_V14_1_Build15_V14.0_Build12

Obsługiwane produkty

Rodzina produktów System serwerowy Intel® S9200WK

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia przedprodukcji wymagań dotyczących obsługi sprzętu.

Ważne informacje

 • Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w wbudowanym środowisku operacyjnym UEFI.
 • Nie modyfikuj żadnego pliku skryptu. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.
 • Jeśli z jakkolwiek powodu dane systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego BMC lub FRU&SDR muszą zostać ponownie zainstalowane po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji, pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które można uruchamiać indywidualnie. Pliki te obejmują: UpdBIOS.nsh, UpdMe.nsh, UpdFD.nsh, fwUpdateBMC.nsh i updS9200WK.nsh. NIE używaj tych plików do czasu, aż system zostanie zaktualizowany początkowo za pomocą pliku Startup.nsh.

Procedura aktualizacji

 • Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego na pendrive'a USB.
 • Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie serwerowym, który ma zostać zaktualizowany.
 • Zasilanie serwera.
 • System automatycznie uzyska dostęp do powłoki uEFI i rozpocznie proces aktualizacji.
 • Uruchom system ponownie po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.

Ostrzeżenie: NIE należy przerywać ani ponownie uruchamiać zasilania systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.