Pakiet aktualizacji systemu UEFI dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK (SUP)

19458
4/7/2022

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK dla UEFI.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 27.7 MB
 • SHA1: BE2A99AD17954037CED4C1ADAAFE3B8A9491EC49

Szczegółowy opis

Przegląd

Firma Intel gorąco zaleca przeczytanie pliku ReadMe_&_Update_Instructions-WKP.txt w całości przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzanie, czy system spełnia udokumentowane wymagania, gwarantuje pomyślną aktualizację i zapewnia najbardziej niezawodną funkcjonalność systemu po zakończeniu aktualizacji.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS — R22.01.0098
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.601.0
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — Purley_2.88.6999d21a
 • Uwaga: Począwszy od BMC 2.48.ce3e3bd2 wdraża nowe zasady zabezpieczeń dotyczące złożoności hasła, zapoznaj się z TA-1161 , aby uzyskać więcej informacji.
 • FRUSDR — S9200WK_0.35_FRUSDR

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

 • iFlash32_V14_1_Build14
 • FWPIAUPD_v14_1_Build19
 • FRUSDR_V14_1_Build18

Obsługiwane produkty

 • Rodzina produktów System serwerowy Intel® S9200WK

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia przedprodukcji wymagań dotyczących obsługi sprzętu.

Ważne informacje

 • Począwszy od BMC BMC w wersji 2.21, kiedy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKICH" w BMC EWS, BMC i FRUSDR nie mogą zostać zaktualizowane/obniżone w oparciu o oczekiwane zachowanie. Aktualizacje nadal można wykonać za pomocą Redfish lub BMC EWS.
 • Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów.
 • Zacznij od BMC w wer. 1.89, domyślnie BMC umożliwia jedynie ci szyk pakiet 17, aby z niego korzystać, musisz dodać "-C 17" w poleceniu ipmitool.
 • Zacznij od BMC w wersji 2.21, gdy tryb sterowania KCS jest ograniczony i odmawiamy wszelkiego trybu, procesor BMC EWS i strona DIMM wyświetla puste lub ostatnie DC na informacjach o konfiguracji.
 • Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w wbudowanym środowisku operacyjnym UEFI.
 • Nie modyfikuj żadnego pliku skryptu. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.
 • Jeśli z jakkolwiek powodu dane systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego BMC lub FRU i SDR muszą zostać ponownie zainstalowane po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji, pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które można uruchamiać indywidualnie. Pliki te obejmują: UpdBIOS.nsh, UpdMe.nsh, UpdFD.nsh, fwUpdateBMC.nsh i updS9200WK.nsh. NIE używaj tych plików do czasu, aż system zostanie początkowo zaktualizowany za pomocą pliku Startup.nsh.

Procedura aktualizacji

 • Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego na pendrive'a USB.
 • Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie serwerowym, który ma zostać zaktualizowany.
 • Zasilanie serwera.
 • System automatycznie uzyska dostęp do powłoki uEFI i rozpocznie proces aktualizacji.
 • Uruchom system ponownie po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.

Ostrzeżenie: NIE należy przerywać ani ponownie uruchamiać zasilania systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.