Pakiet oprogramowania sprzętowego i narzędzie do przełączania trybu LED dla przełączników Intel® PCIe*

19460
10/20/2021

Wprowadzenie

Instaluje oprogramowanie sprzętowe w wersji B08C i narzędzie przełączania w trybie LED dla przełączników Intel® PCIe przełączników AXXP3SWX08040 i AXXP3SWX08080.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 4 MB
 • SHA1: 0F26FE2B585345A4F4CD1EED6FCF28F153246D9D

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera następujące komponenty do przełączników Intel® PCIe AXXP3SWX08040 i AXXP3SWX08080.

 • Firmware
  • Windows* 2012R2, 2016, 2019
  • Linux*
   • RHEL* 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
   • SLES* 12 SP3
   • Ubuntu* 16.04.3
 • Narzędzie do przełączania trybu LED
 • Sterownik dla systemu Windows

Ostrzeżenie:

Pakiet Linux jest specyficzny dla wymienionej powyżej wersji systemu Linux. Nie wypróbuj pakietu w wersji Linux innej niż wymienione powyżej.

Folder src ma pliki źródłowe do kompilacji i zbudowania pakietu dla innych wersji systemu Linux.

Jak zainstalować

Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w dokumencie "Firmware Installation Instructions.txt" (instrukcje instalacji oprogramowania sprzętowego).

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.