Procesor Intel® RSTCLI Pro do Intel® Optane™ pamięci

19462
6/19/2020

Wprowadzenie

Narzędzie Intel® RST CLI Pro może być używane do wykonywania podstawowych operacji przyspieszenia w systemach z ® Intel® Optane.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 1,012.7 KB
 • SHA1: 7C2D4908B33726C133D3DA97DFFE11724100FFE1

Szczegółowy opis

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) CLI Pro to narzędzie wiersza poleceń dla systemu Windows® 10, które może być używane do wykonywania podstawowych operacji na systemach z Intel® Optane™, takich jak:

 • Włącz przyspieszenie
 • Wyłącz przyspieszenie
 • Wyświetl postęp działania Włącz/Wyłącz

Notatki:

 • Jest to narzędzie do zarządzania dla Intel® Optane™ pamięci i obsługiwanych zastosowań. Szczegółowe informacje na temat użytkowania oraz podręcznika instalacji (wymagania minimalne, sekcja 1.2) można znaleźć w sekcji Readme, by uzyskać szczegółowe informacje na temat wymagań
 • Sterownik Intel® RST Windows* (dołączony do tego pakietu) musi być zainstalowany przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji, ponieważ wersja aplikacji i sterownik muszą być takie samo:
  • Rozpakować pakiet "f6flpy-x64.zip"
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start systemu Windows i otwórz Menedżera urządzeń.
  • W obszarze "Kontrolery pamięci masowej" kliknij prawym przyciskiem myszy na "Chipset Intel® SATA/PCIe RST Premium Controller"
  • Wybierz "Zaktualizuj sterownik"
  • W otwartym oknie dialogowym wybierz "Przeglądaj mój komputer w celu wyboru oprogramowania sterownika"
  • Wyszukaj lokalizację rozpakowanego wcześniej folderu f6flpy i kliknij "Dalej"

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.