Procesor Intel® RSTCLI Pro do Intel® Optane™ pamięci

19462
4/15/2021

Wprowadzenie

Narzędzie Intel® RST CLI Pro może być używane do wykonywania podstawowych operacji przyspieszenia w systemach z ® Intel® Optane.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 1 MB
 • SHA1: 3F3A1BE0EC45256016838925A297D55B550919FE

Szczegółowy opis

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) CLI Pro to narzędzie wiersza poleceń dla systemu Windows® 10, które może być używane do wykonywania podstawowych operacji na systemach z Intel® Optane™, takich jak:

 • Włącz przyspieszenie
 • Wyłącz przyspieszenie
 • Wyświetl postęp działania Włącz/Wyłącz

Notatki:

 • Jest to narzędzie do zarządzania dla Intel® Optane™ pamięci i obsługiwanych zastosowań. Szczegółowe informacje na temat użytkowania oraz podręcznika instalacji (wymagania minimalne, sekcja 1.2) można znaleźć w sekcji Readme, by uzyskać szczegółowe informacje na temat wymagań
 • Sterownik Intel® RST Windows* (dołączony do tego pakietu) musi być zainstalowany przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji, ponieważ wersja aplikacji i sterownik muszą być takie samo:
  • Rozpakować pakiet "f6flpy-x64.zip".
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start systemu Windows i otwórz Menedżera urządzeń.
  • W obszarze "Kontrolery pamięci masowej" kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk "Kontroler Premium Intel® Chipset SATA/PCIe RST Premium".
  • Wybierz "Zaktualizuj sterownik".
  • W otwartym oknie dialogowym wybierz "Przeglądaj mój komputer w celu wyboru oprogramowania sterownika".
  • Wyszukaj lokalizację rozpakowanego wcześniej folderu f6flpy i kliknij "Dalej".

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.