Intel® RSTCLI Pro do pamięci Intel® Optane™

19462
11/3/2021

Wprowadzenie

Narzędzie Intel® RST CLI Pro może być wykorzystywane do wykonywania podstawowych operacji przyspieszenia w systemach obsługujących pamięć Intel® Optane.

Dostępne pliki do pobrania

 • Rozmiar: 2.3 MB
 • SHA1: 454D52AFF8B1A441CC35BE6401CCB88B2AE8C9D6

Szczegółowy opis

Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) CLI Pro to narzędzie wiersza poleceń dla systemu Windows® 10, które może służyć do wykonywania podstawowych operacji w systemach obsługujących pamięć Intel® Optane™, takich jak następujące:

 • Włącz przyspieszenie
 • Wyłącz przyspieszenie
 • Wyświetl postęp działania włącz/wyłącz

Notatki:

 • Jest to narzędzie do zarządzania dla systemów obsługujących pamięć Intel® Optane™ i obsługiwanych zastosowań. Szczegółowe informacje na temat użytkowania można znaleźć w Readme oraz w podręczniku instalacji (wymagania minimalne w sekcji 1.2), aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymagań
 • Sterownik Intel® RST Windows* (dołączony do tego pakietu) musi zostać zainstalowany przed użyciem tej aplikacji, ponieważ wersja aplikacji i sterownika musi być zgodna:
  • Rozpakaj pakiet "f6flpy-x64.zip".
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start systemu Windows i otwórz Menedżera urządzeń.
  • W sekcji "Kontrolery pamięci masowej" kliknij prawym przyciskiem myszy "Kontroler premium chipsetu Intel® SATA/PCIe RST".
  • Wybierz "Zaktualizuj sterownik".
  • W otwartym oknie dialogowym wybierz "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika".
  • Wyszukaj lokalizację folderu f6flpy rozpakowanego wcześniej i kliknij "Dalej".

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.