Komputer stacjonarny MAVinci*

19464
10/9/2019

Wprowadzenie

Dostarcza plik do pobrania dla komputera stacjonarnego MAVinci*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*
  • Rozmiar: 230.9 MB
  • SHA1: 2645ACFE9EBEF4F83F5CDC90AE923A642CEDF47F

Szczegółowy opis

Oprogramowanie do planowania lotów dla sirius Pro UAS.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.