Zintegrowany sterownik wideo BMC dla systemów serwerowych opartych na Intel® Server Board M10JNP2SB

19467
11/1/2019

Wprowadzenie

Zawiera zintegrowany sterownik wideo BMC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 3.6 MB
  • SHA1: 4889EA1700B2F6D937AFB32B16D34BA26B2AD8AD

Szczegółowy opis

Zintegrowany sterownik wideo BMC dla systemów serwerowych oparty na Intel® Server Board M10JNP2SB.

  • Windows® 10 (wersja 32- i 64-bitowa)
  • Windows Server 2016* 64-bitowy
  • Windows Server 2019* (wersja 64-bitowa)

Software Installation Utility instaluje pliki podstawowe w docelowym systemie operacyjnym.

Pliki te wchodzą w interakcje z systemem operacyjnym, aby skonfigurować komponenty w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania.

Szczegółowe informacje można znaleźć w plikach readme.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.