Intel® Ethernet Controller sterownik dla systemów serwerowych opartych na Intel® Server Board M10JNP2SB

19469
11/1/2019

Wprowadzenie

Zawiera sterownik Intel Ethernet Controller dla Intel® Server Board M10JNP2SB.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 287.8 MB
  • SHA1: A7115D10C0FF97DBA35AF03FB8D1D4FD6CF3A529

Szczegółowy opis

sterownik Intel® Ethernet Controller dla 32- i 64-bitowego systemu Windows® Server 2016* 64-bitowego i Windows Server 2019* 64-bitowego.

Software Installation Utility instaluje pliki podstawowe w docelowym systemie operacyjnym. Pliki te wchodzą w interakcje z systemem operacyjnym, aby skonfigurować komponenty w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania.

Szczegółowe informacje można znaleźć w plikach readme.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.