Sterownik RAID Technologia pamięci Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) dla Intel® Server Board M10JNP2SB

19472
1/18/2022

Wprowadzenie

Dostarcza oprogramowanie Intel® RSTe i sterownik dla Intel® Server Board M10JNP2SB.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 54.5 MB
  • SHA1: E549DC41BEF7A9C75FAFDDB2407417F2FCE3A7FF

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterowniki Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA) dla systemu Windows* Intel® Server Board M10JNP2SB.

Intel® VROC SATA, wcześniej znany jako Technologia pamięci Intel® Rapid enterprise (Intgel® RSTe) zapewnia rozwiązanie RAID dla przedsiębiorstw dla urządzeń SATA podłączonych do SATA/sSATA na Intel® Platform Control Hub (PCH) skonfigurowanym do trybu RAID.

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = 7.6.0.1023
Uwaga: System operacyjny (OS) musi być obsługiwany zarówno przez pakiet sterowników, jak i serwerowe płyty główne lub system Intel®:
Obsługiwany system operacyjny Windows dla Intel® Server Board M10JNP2SB

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Powiązane tematy
Intel® VROC w porównaniu z poprzednimi Intel® RSTe: wyjaśnienie zmiany nazwy

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.