Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego HDMI dla NUC6CAYH, NUC6CAYS

19475
11/15/2019

Wprowadzenie

Aktualizuje wersję oprogramowania sprzętowego HDMI do wersji 1.77 dla produktów Intel® NUC6CAY i NUC6CAYS.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 3.4 MB
  • SHA1: 3DD7BD5FD44D25FE29B39371AD2A28452807A3BF

Szczegółowy opis

Celu

Aktualizuje wersję oprogramowania sprzętowego HDMI do wersji 1.77 dla produktów Intel® NUC6CAY i NUC6CAYS.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.