Pakiet oprogramowania sprzętowego do Intel® RAID Module RMSP3AD160F

19479
3/14/2022

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet oprogramowania sprzętowego dla pełnej funkcji Trimode (NVMe+SAS+SATA) Intel® RAID Module RMSP3AD160F z obsługą RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 24.5 MB
  • SHA1: 769A170B4390787A3723E2E24C8B39C7DC114A9F

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla trimode Intel® RAID Module RMSP3AD160F.

Informacje o pakiecie

  • Pakiet oprogramowania sprzętowego: 51.20.0-4342 (MR 7.20)
  • Oprogramowanie sprzętowe 5.200.00-3618 (MR)

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Uwaga: Jeśli Twój system korzysta z rozszerzenia SAS/SATA RES3FV288, RES3TV360 lub JBOD2312S3SP.

Przed podjęciem działania zaktualizuj następujące informacje:

  • Wersja rozszerzenia oprogramowania FW do B057 (lub nowsza)
  • Wersja CPLD do EE (lub nowsza) RES3FV288 Expander
  • Res3TV360 Expander CPLD do wersji AA (lub nowszej)

Rozszerzenia oprogramowania operacyjnego i CPLD można znaleźć tutaj:

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.