sterownik grafiki HD Intel® dla 64-bitowego systemu Windows® 10 dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 8

19495
10/7/2019

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® 10 64-bitowego dla elementów obliczeniowych Intel® NUC 8 Pro oraz NUC 8 Essential Compute Elements.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 364.5 MB
  • SHA1: 5DED3572086588DB1C54FC057DD6544E03214610

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® 10 64-bitowego do użytku z elementami obliczeniowymi Intel® NUC 8 Pro i NUC 8 Essential Compute Elements.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.