Sterownik ® technologii bezprzewodowej dla elementów obliczeniowych Intel® NUC 8

19497
10/6/2019

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik oparty ® Intel® Wireless dla elementów obliczeniowych Intel® NUC 8 Pro oraz elementów obliczeniowych NUC 8 Essential.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 23.9 MB
  • SHA1: 5C3E0C5DE12448223C10F1367D248F5D64E93825

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania instaluje sterownik bezprzewodowy dla karty sieci bezprzewodowej Intel® w elementach obliczeniowych Intel® NUC 8 Pro oraz elementów obliczeniowych NUC 8 Essential.

Co nowego

Zapoznaj się z informacjami o wersji na temat nowego lub stałego, znanych problemów i obsługiwanego sprzętu.

Nie masz pewności, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.