Intel® Management Engine sterownik korporacyjny dla elementów obliczeniowych Intel® NUC 8 Pro CM8V7CB8N, CM8V5CB8N

19499
12/4/2019

Wprowadzenie

Instaluje komponenty Intel® Management Engine (Intel® ME) elementów obliczeniowych Intel® NUC 8 Pro CM8V7CB8N, CM8V5CB8N.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 122.6 MB
  • SHA1: 0E9504D00C65399F9739FAFC64B7C414134076B3

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje komponenty Intel® Management Engine (Intel® ME) elementów obliczeniowych Intel® NUC 8 Pro (CM8V7CB8N i CM8V5CB8N).

Instalator Intel ME wykrywa możliwości komputera Intel NUC i instaluje odpowiednie sterowniki.

NOte
Jeśli sterownik się nie zainstaluje, odinstaluj starą wersję i spróbuj zainstalować tę wersję ponownie.

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.