Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) z technologią Intel® Optane™ elementów Intel® NUC

19501
12/5/2019

Wprowadzenie

Instaluje oprogramowanie Technologia pamięci Intel® Rapid dla elementów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 22.2 MB
 • SHA1: E69573455CDBD647AB371710084AE97B69DBA509
 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 73.1 MB
 • SHA1: 62DDF64460023468D9FAD63491EA205E411F7D99
 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 4 MB
 • SHA1: 6386ACC154341FE0C172FB3A195A2B6192233214

Szczegółowy opis

Celu

Ten pakiet instaluje Technologia pamięci Intel Rapid aplikację dla elementów Intel® NUC za pomocą systemu Windows® 10. Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

 • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID
 • Intel® RST
 • Pamięć Intel® Optane™

Które pliki wybrać?

 • SetupOptaneMemory.exe — obsługuje przy użyciu pamięci Intel® Optane™.
 • SetupRST.exe — obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie woluminami RAID i Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT), a także obsługuje pamięć Intel® Optane™.
 • RST_F6Floppy (opcjonalnie) — może być wymagane podczas instalacji systemu operacyjnego (OS) w celu wykrywania dysków PCIe* NVMe*.

Zapoznaj się z readme, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.