Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (SYSCFG) dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK

19502
12/10/2019

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie SYSCFG dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Red Hat Enterprise Linux 8*
  • Rozmiar: 51.9 MB
  • SHA1: 2A37EAF695FF83DA62C84337A90D9CEE8D398FB5

Szczegółowy opis

Widok Ov

Narzędzie Zapisz i przywróć konfigurację systemu (SYSCFG) służy do zapisywania i przywracania ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS w pliku binarnym/INI, a także do konfiguracji ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS za pomocą interfejsu wiersza poleceń.

Dostępna dokumentacja

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika dotyczącym korzystania z narzędzia.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Obsługiwane systemy serwerowe Intel®:

  • Rodzina produktów S9200WK

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.