Narzędzie Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK

19503
3/9/2020

Wprowadzenie

Dostarcza narzędzie Intel® OFU dla rodziny produktów System serwerowy Intel® S9200WK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, Debian 8.x*, Windows Server 2016 family*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Windows Server 2019 family*, CentOS 7.3*
  • Rozmiar: 46.6 MB
  • SHA1: 813127756A46E14FC577C6A143A77D2C752B334B

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera Intel® One Boot Flash Update narzędzie w wersji 14.1, kompilacja 23.

Dostępna dokumentacja

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika dotyczącym korzystania z narzędzia.

Uwaga: Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.