Narzędzia integratorów oprogramowania sprzętowego Intel® Aptio* V UEFI

19504
4/8/2022

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzia integratorów oprogramowania sprzętowego Intel® Aptio* V UEFI dla produktów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 922.3 KB
 • SHA1: 25051FC1B90F454B9C1B6B5E6C138E1ED88AC5F9
 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*, Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 12.9 MB
 • SHA1: 8E4033BCF208DEA4B13AA43DBA6E9FE889AA7BF8
 • Windows 10, 64-bit*, Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 685.8 KB
 • SHA1: 6B2111465CFA77DCD8F2D20AF1C3E14E8B8B9966
 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*, Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 1.1 MB
 • SHA1: 4FCF4991BBFA74702A57EFBFD5425FB321EAA475

Szczegółowy opis

Celu

Narzędzia integratorów oprogramowania sprzętowego Intel® Aptio* V UEFI są zaprojektowane tak, aby wspomagać integratorów (którzy zazwyczaj pracują w środowisku produkcyjnym lub korporacyjnym) w procesie dostosowywania BIOS/SMBIOS, wstrzykiwanie klucza produktu dla systemu Windows* (aktywacja OEM 3.0, OA3), zmianę logo itp. produktów opartych na Intel® NUC AptioV.

Narzędzia integratorów oprogramowania sprzętowego Intel® Aptio* V UEFI obsługują:

 • Okno s 11*
 • Windows® 10
 • Linux*
 • Powłoka EFI

Co zostało zaktualizowane?

 • iFlashV — narzędzia Windows 10 i Windows 11, EFI i Linux

Dostępne narzędzia

iCHLogo — umożliwia użytkownikowi zmianę logo Intel podczas rozruchu.

iDmiEdit — umożliwia użytkownikowi modyfikowanie informacji o SMBIOS.

iFlashV — narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia użytkownikowi wykonanie następujących czynności:

 • Zaktualizuj system BIOS.
 • Zaktualizuj obraz podczas uruchamiania.
 • Włóż konkretny klucz aktywacji producenta OEM.

iSetupCfg — narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia użytkownikowi aktualizację zmiennych NVRAM z poziomu powłoki EFI, Linuxa lub Windows 10 i Windows 11. Można:

 • Wyodrębnij zmienne bezpośrednio z BIOS-a.
 • Zmień ustawienia za pomocą edytora tekstu, a następnie zaktualizuj SYSTEM BIOS przy pomocy niestandardowych ustawień.

UWAGA: narzędzia do integratorów oprogramowania sprzętowego Intel® Aptio* V UEFI są obsługiwane tylko przez produkty oparte na Aptio V. Jeśli Twój Intel® NUC nie znajduje się na poniższej liście produktów, pobierz i użyj w zamian Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit lub Intel® VCUST.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.