Oprogramowanie instalacyjne sterownika Technologia pamięci Intel® Rapid z pamięcią Intel® Optane™ (platformy dziesiątej i jedenastej generacji)

19512
9/28/2021

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 14.3 MB
 • SHA1: B96AD473D15F3CEC46B116F1516CE21791D4EE5E
 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 3.7 MB
 • SHA1: A94E6625ED032A5E380D2B9F6F961EB6C8F5D5EC
 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 3 MB
 • SHA1: 64BF801B758D1AF696DFDB6647E452622E858630

Szczegółowy opis

Uwaga: firma Intel zaleca użytkownikom końcowym korzystanie z aktualizacji sterowników dostarczanych przez producenta/dostawcę systemu lub poprzez aktualizację Windows*, aby wyeliminować potencjalny wpływ wynikający z wczytywania sterowników niestosowanych do indywidualnych potrzeb. Producenci systemów regularnie dostosują ogólne sterowniki firmy Intel, aby spełnić potrzeby konkretnego projektu systemu. W takich przypadkach nie jest zalecane korzystanie z ogólnej aktualizacji sterownika firmy Intel.

SetupRST.exe to nowy instalator, który zainstaluje sterownik Intel RST i rozpocznie proces instalacji aplikacji do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową ze sklepu Microsoft Store*

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) 18.6.1.1016 obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

 • Przyspieszenie systemu z pamięcią Intel® Optane™
 • Konfiguracja i konserwacja RAID 0/1/5/10
 • Intel® VMD pomoc techniczna na platformach jedenastej generacji (więcej informacji tutaj)

Aby zarządzać tymi możliwościami, pobierz aplikację do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową znalezioną w Sklepie Microsoft.

Notatki

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.