Oprogramowanie instalacyjne sterownika Technologia pamięci Intel® Rapid z pamięcią Intel® Optane™ (platformy dziesiątej i jedenastej generacji)

19512
9/28/2021

Wprowadzenie

Zawiera SetupRST.exe, nowy instalator, który zainstaluje sterownik Intel RST i rozpocznie proces instalacji aplikacji zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową ze sklepu Microsoft Store*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Windows 10X family*, Microsoft Windows*
  • Rozmiar: 14.4 MB
  • SHA1: 894240F599E3C53068748D68F61445538D9410AB

Szczegółowy opis

Uwaga: firma Intel zaleca użytkownikom końcowym korzystanie z aktualizacji sterowników dostarczanych przez producenta/dostawcę systemu lub poprzez aktualizację Windows*, aby wyeliminować potencjalny wpływ wynikający z wczytywania sterowników niestosowanych do indywidualnych potrzeb. Producenci systemów regularnie dostosują ogólne sterowniki firmy Intel, aby spełnić potrzeby konkretnego projektu systemu. W takich przypadkach nie jest zalecane korzystanie z ogólnej aktualizacji sterownika firmy Intel.

SetupRST.exe to nowy instalator, który zainstaluje sterownik Intel RST i rozpocznie proces instalacji aplikacji do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową ze sklepu Microsoft Store*.

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) 18.7.6.1010.3 obsługuje konfigurację i umożliwia korzystanie z wielu funkcji, w tym:

  • Przyspieszenie systemu z pamięcią Intel® Optane™
  • Konfiguracja i konserwacja RAID 0/1/5/10
  • Intel® VMD pomoc techniczna na platformach jedenastej generacji (więcej informacji tutaj)

Aby zarządzać tymi możliwościami, pobierz aplikację do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową znalezioną w Sklepie Microsoft.

Notatki

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.