Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board M10JNP2SB

19519
7/21/2020

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board M10JNP2SB.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 64.4 MB
  • SHA1: 4565C1BB05FADDEB4645695B816E3182387CD53E

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego na poziomie produkcyjnym:

Płyta GŁÓWNA BIOS – 7.213
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 8100.01.06

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Yafuflash
Narzędzie SocFlash

Obsługiwane produkty

Intel® Server Board M10JNP2SB

WAŻNE UWAGI

WAŻNE INFORMACJE: Firma Intel stwierdził, że podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania FW Baseboard Management Controller (BMC) przy użyciu metody w paśmie (bezpośrednio z systemu operacyjnego), proces aktualizacji może się zawiesić i nie powiodła się podczas aktualizacji z wersji 1.03 i wcześniejszych oprogramowania. Wersje oprogramowania BMC FW 1.06 i późniejsze nie są już dostępne w tym problemie, a metodę aktualizacji BMC FW w paśmie można używać zazwyczaj. Aktualizację oprogramowania BMC FW w wersji 1.03 i wcześniejszej należy wykonać za pomocą metody BMC FW Out of Band (OOB) przy użyciu narzędzia AMI YAFU z serwera zdalnego menedżera lub za pośrednictwem wbudowanej konsoli internetowej BMC. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dostępnych metod aktualizacji oprogramowania bmc FW zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika konsoli internetowej BMC oraz instrukcjami odczytu oraz aktualizacją instrukcji dla Intel® Server Board M10JNP2SB opublikowanych w www.intel.com.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.