Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board M10JNP2SB

19519
12/13/2022

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board M10JNP2SB.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 65.3 MB
  • SHA1: A51D64ECC0F0905C77E4B50D46658E7425078135

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego na poziomie produkcyjnym:

Płyta GŁÓWNA BIOS – 7.219
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 8100.01.11

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Yafuflash*
Narzędzie SocFlash*

Obsługiwane produkty

Intel® Server Board M10JNP2SB

WAŻNE UWAGI

WAŻNE PROSIMY O PRZECZYTANIE: Firma Intel wykryła, że podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania FW Baseboard Management Controller (BMC) w paśmie (bezpośrednio z systemu operacyjnego) proces aktualizacji może się zawiesić i nie działać podczas aktualizacji z wersji 1.03 i wcześniejszej wersji oprogramowania. Wersje oprogramowania BMC FW 1.06 i późniejsze nie są już dostępne w tym problemie, a metodę aktualizacji BMC FW w paśmie można używać zazwyczaj. Więcej informacji prosimy o zapoznanie się z dokumentem TA-1157 na stronie intel.com.

WAŻNE: technologia BMC Flash działa jedynie przy użyciu aktualizacji oprogramowania klawisza FW przy użyciu metody konsoli internetowej BMC. Postępuj zgodnie z instrukcjami sekcji instalacja BMC za pomocą konsoli internetowej BMC.

OSTRZEŻENIE: Bardzo ważne jest, aby postępować zgodnie z tymi instrukcjami w formie ich zapisu. Brak aktualizacji przy użyciu właściwej procedury może spowodować uszkodzenie systemu.

Informacja doradcza

Nie modyfikuj żadnego z plików skryptów. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.

Aby uruchomić te aktualizacje, musisz uruchomić system z osadzonej powłoki uEFI.

Wymagania sprzętowe i sprzętowe

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego w systemie musi spełniać następujące wymagania:

  • Aktualizacja V7.218 systemu BIOS z ME

Ważne: aby zapewnić właściwą aktualizację systemu, najpierw zainstalować aktualizacje systemu BIOS, a następnie zainstalować aktualizacje BMC.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.