sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® 10 64-bitowego dla NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN dla Windows Server 2019 i Windows 10 IoT Enterprise

19522
12/23/2019

Wprowadzenie

Instaluje 64-bitowy sterownik grafika UHD Intel® 620 dla systemu Windows® 10, aby można go używać z zestaw Intel® NUC NUC8v7PN, NUC8v5PN i NUC8i3PN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10 IoT Enterprise*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 368.9 MB
  • SHA1: BED1F73D0B44BBFDB5514705F37EFB21C506B2DC

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje 64-bitowy sterownik grafika UHD Intel® 620 dla systemu Windows® 10, aby można go używać z zestaw Intel® NUC NUC8v7PN, NUC8v5PN i NUC8i3PN.

Aby zainstalować:

— Rozpakuj wszystkie pliki z dołączonego pliku .zip.

— Zlokalizuj i uruchom program igxpin.exe, aby rozpocząć instalację.

— postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

— W celu ukończenia instalacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC, czy też chcesz ułatwić instalację?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć i zainstalować aktualizacje sterowników!

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.