Sterownik grafiki dla rodziny chipsetów Intel® 830M dla systemu Windows* XP

19532
8/31/2004

Wprowadzenie

Instaluje sterownik karty graficznej w wersji 14.7 dla chipsetu Intel® 830M w systemie Windows* 2000 i Windows* XP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows XP family*
  • Rozmiar: 5.7 MB
  • SHA1: 1E7B6EB0F0C7330C987B9D7869E2EDC53E5AFD13
  • Windows XP family*
  • Rozmiar: 5.6 MB
  • SHA1: E0D8EB0A3278FF02FCEA70B55E65E2A432B7025C

Szczegółowy opis

Zakończenie cyklu życia

Ponieważ to oprogramowanie dotyczy produktów o "wyekspienie", może zawierać ono luki w zabezpieczeniach. Firma Intel nie zamierza oferować aktualizacji w celu łagodzenia zagrożeń bezpieczeństwa w tym Oprogramowaniu, niezależnie od tego, czy jest obecnie znane, czy wykryte w przyszłości. OPROGRAMOWANIE TO JEST DOSTARCZANE "W STANIE OBECNYM" BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEODŚWIETLINIA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie przejmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstów, kart graficznych, łączy lub innych elementów oprogramowania.

Win2k_xp147.exe — ten plik jest zapisany specjalnie dla produktów opartych na chipsetach Intel® 830M i nie będzie działał z żadnym innym produktem. Wyświetl plik README w celu uzyskania informacji o instalacji oraz INFORMACJE O WERSJI, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterowników zawiera sterowniki wersji 14.7 dla systemu Windows* 2000 i Windows* XP.

Win2k_XP147.zip — plik ten jest przeznaczony do użytku przez programistów produktów opartych na chipsetach Intel® 830M i nie będzie działał z żadnym innym produktem. Wyświetl plik README w celu uzyskania informacji o instalacji oraz INFORMACJE O WERSJI, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterowników zawiera sterowniki wersji 14.7 dla systemu Windows* 2000 i Windows* XP. W zestawie znajduje się również najnowszy system BIOS.

Informacje o sterownikach intel®
Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.
Co zrobić w przypadku wykrycia sterownika karty graficznej producenta komputera.

Uzyskanie pomocy technicznej
Forum społeczności pomocy technicznej dla grafiki to monitorowana wymiana peer-to-peer dla społeczności grafiki Intel.The Graphics Support Community Forum is a monitored peer-to-peer exchange for the Intel Graphics community. Kliknij to łącze, aby zarejestrować się i wziąć udział w forum.

Do obsługi sterowników grafiki Intel® można również uzyskać dostęp poprzez skontaktowanie się z Działem obsługi klienta.

Dodatkowa pomoc
Identyfikacja kontrolera grafiki Intel®

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Powiązane tematy
Intel® Graphics Driver często zadawane pytania
Strony internetowe producentów komputerów

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.