Akcelerator grafiki Intel® Graphics Media Accelerator 3150 dla systemu Windows 7* 32-bitowego

19536
10/20/2010

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje Sterownik akceleratora grafiki Intel® wersji 15.12.75.50.7.2230 na potrzeby zintegrowanego kontrolera graficznego chipsetów Intel® dla 32-bitowego systemu Windows 7*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 21.8 MB
  • SHA1: C12991688E4013AF477558D66A661C921B77004E
  • Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 21.9 MB
  • SHA1: BF060F6A2C9CA125D14022D387B0451032FAC626

Szczegółowy opis

Zakończenie cyklu życia

Ponieważ to oprogramowanie dotyczy produktów o "wyekspienie", może zawierać ono luki w zabezpieczeniach. Firma Intel nie zamierza oferować aktualizacji w celu łagodzenia zagrożeń bezpieczeństwa w tym Oprogramowaniu, niezależnie od tego, czy jest obecnie znane, czy wykryte w przyszłości. OPROGRAMOWANIE TO JEST DOSTARCZANE "W STANIE OBECNYM" BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEODŚWIETLINIA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie przejmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstów, kart graficznych, łączy lub innych elementów oprogramowania.

Celu
Ten sterownik został zapisany specjalnie dla systemów opartych na procesorach Intel Atom z akceleratorem grafiki Intel Graphics Media Accelerator 3150. Wyświetl plik readme w celu uzyskania informacji o instalacji oraz informacji o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterownika zawiera wersję 15.12.75.50.7.2230 dla systemu Windows 7*, wersja 32-bitowa.

Pliki dostępne do pobrania
win7.exe — jest to plik rozpakowywany samodzielnie, który instaluje oprogramowanie w systemie, pliki tymczasowe są usuwane.
win7.zip — jest to pakiet z kodowanym kodem, który zawiera wszystkie pliki wymagane do instalacji oprogramowania w systemie.

Informacje o sterownikach intel®
Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.
Co zrobić w przypadku wykrycia sterownika karty graficznej producenta komputera.

Uzyskanie pomocy technicznej
Forum społeczności pomocy technicznej dla grafiki to monitorowana wymiana peer-to-peer dla społeczności grafiki Intel.The Graphics Support Community Forum is a monitored peer-to-peer exchange for the Intel Graphics community. Kliknij to łącze, aby zarejestrować się i wziąć udział w forum.

Do obsługi sterowników grafiki Intel® można również uzyskać dostęp poprzez skontaktowanie się z Działem obsługi klienta.

Dodatkowa pomoc
Identyfikacja kontrolera grafiki Intel®

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Powiązane tematy
Intel® Graphics Driver często zadawane pytania
Strony internetowe producentów komputerów

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.