Intel® Graphics Media Accelerator z serii 3600 dla systemu Windows 7* 32-bitowego

19538
12/10/2013

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 8.0.4.1.1096 programu Intel® Graphics Media Accelerator dla systemu Windows 7*, 32-bitowego.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 17.1 MB
  • SHA1: 9EB7A8CAE691AF3D321FFB3F4C2259E5DDFB48D6

Szczegółowy opis

Koniec życia

Ponieważ niniejsze Oprogramowanie odnosi się do produktów "Koniec cyklu życia", może zawierać luki w zabezpieczeniach. Firma Intel nie zamierza oferować aktualizacji w celu ograniczenia jakichkolwiek luk w zabezpieczeniach tego Oprogramowania, niezależnie od tego, czy są one obecnie znane, czy odkryte w przyszłości. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE" BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENASKAKIWANIA NADPOWIEDZIALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstu, grafiki, łączy lub innych elementów w Oprogramowaniu.

Informacje o sterownikach Intel®
Sterownik lub oprogramowanie składnika Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed zainstalowaniem naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.
Co zrobić w przypadku wykrycia sterownika graficznego producenta komputera.

Uzyskiwanie pomocy technicznej
Forum społeczności wsparcia graficznego to monitorowana wymiana peer-to-peer dla społeczności Intel Graphics. Kliknij ten link, aby zarejestrować się i wziąć udział w forum.

Dostęp do pomocy technicznej dla sterowników Intel® Graphics można również uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Dodatkowa pomoc
Identyfikowanie kontrolera graficznego Intel®

Zapoznaj się z uwagami do wersji, aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Tematy pokrewne
Intel® Graphics Driver — często zadawane pytania
Witryny producentów komputerów

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.