Pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 (tylko 7.2 do 7.1)

19539
4/14/2020

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet NVM downgrade dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700. (tylko 7.2 do 7.1)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 202.7 MB
 • SHA1: 2D29FD14C7A89D17F5287DFD38AC98FD74B89D4A

Szczegółowy opis

Informacja o zmianie, 4 maja 2020 r.:
Pakiet NVM Downgrade Package 7.2 do 7.1 został zaktualizowany. Jeśli pakiet 7.2 do 7.1 został wcześniej wykonany w wersji 7.2 do 7.1, a w wyniku tego powiadomienia o zmianie ponownie korzystasz z tego pakietu downgrade, wyświetlona wersja oprogramowania sprzętowego (widoczna na ekranie wyświetlania procesu obniżenia wersji NVM) pozostanie niezmieniona. Przejście na niższy poziom działa, ale zmiana nie będzie widoczna na wyświetlanym numerze wersji.

Co zostało zaktualizowane?
Pojedynczy plik obrazu NVM w wersji 7.2 został zaktualizowany w celu rozwiązania problemu z wyświetlaniem wersji. W pliku konfiguracyjnym pakietu downgrade, obsługującym tę aktualizację, nastąpiła niewielka zmiana.

Produkt, którego dotyczy problem
Dotyczy to tylko jednego produktu: karta sieciowa Intel® Ethernet XXV710-DA2, kod produktu 870823.001, numer części J65979-003 (lub późniejszy -xxx)

Inne informacje
Jeśli korzystasz z wymienionego powyżej produktu, którego dotyczy problem, zalecana jest aktualizacja do nowego pliku pakietu NVM. Jeśli jednak nie korzystasz z produktu, którego dotyczy ten problem, aktualizacja nie jest potrzebna. Wszystkie inne pliki pozostają tak, jak są; nie ma to wpływu na inne produkty.

Celu

Uwaga: pliki te są przeznaczone wyłącznie do zmiany stanu z NVM 7.2 na NVM 7.1.

Pobierz pakiet NVM downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Przeczytaj zanim użyjesz plików do obniżenia wersji

Chociaż aktualizacje I obniżenie poziomu NVM korzystają z tego samego zestawu narzędzi, kolejność operacji została cofnięta. Narzędzie do obniżenia poziomu w pierwszej kolejności wykonuje, a następnie instaluje dopasowane sterowniki.

Ten pakiet plików do pobrania obsługuje jedynie następującą ścieżkę obniżenia poziomu:

Obecna wersja NVM: 7.2

Obsługiwana wersja niższej wersji: 7.1

Wersja(-a) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika: 24.3, 24.4, 24.5

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_to_v7_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_ESX.e.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Windows.exe

Przewodnik użytkowania

Zmiana stanu NVM za pomocą Intel® Ethernet NVM Update Tool dla systemu Microsoft Windows*: skrócony poradnik użytkowania

Powiązane tematy

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.